15-lecie Wspólnoty "Dzieci Bożych"

Anna Przewoźnik
Niedziela nr 43 (544) 26 października 2004

2018-04-27 14:15:47

5 października Wspólnota "Dzieci Bożych" wchodząca w skład ruchu "Betel" obchodziła jubileusz 15- lecia istnienia. Członkowie wspólnoty uczcili go Eucharystią pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza w kościele rektorackim i wspólnym świętowaniem Uroczystość zgromadziła kapelanów wszystkich wspólnot spotkań w ramach ruchu "Betel" przedstawicieli wspólnot z różnych regionów, opiekunów i podopiecznych z domów "Betel". Były łzy wzruszenia i podziękowania, szczególnie dla tych związanych ze wspólnotą od początku: Marii Góreckiej, państwu Tarnowskim, Mikułom. W ramach podziękowań z rąk Tadeusza Tarnowskiego-szefa Wspólnoty, bp Antoni Długosz otrzymał obraz wykonany na warsztatach terapii zajęciowej przez osobę niepełnosprawną. Obrazem obdarowane zostały także siostry Nazaretanki, które posługują w zakrystii podczas Eucharystii i goszczą niepełnosprawnych na corocznych rekolekcjach. Był też urodzinowy tort i słodkości. Całe spotkanie uwieńczone zostało występem muzycznym w wykonaniu dzieci z przedszkola szkolno- wychowawczego z Częstochowy pod kierunkiem Alicji Bednarek.
Przy okazji jubileuszu 15-lecia wspólnoty "Dzieci Bożych", nie sposób nie sięgnąć do jej historii. Pomysł zrodził się w sercach rodziców dzieci niepełnosprawnych w 1987 r. Pierwsze spotkanie i Msza św. miała miejsce rok później. To przedsięwzięcie znalazło poparcie dzisiejszego biskupa Antoniego Długosza W 1995r. wspólnota połączyła się z działającą równolegle wspólnotą spotkania "Betel".

Pierwszym duszpasterzem wspólnoty od 1988r do 1995 był ks. Antoni Długosz, któremu pomagał ks. Staniaław Jasionek. Od 1995r opiekę duszpasterską sprawowali: ks. Jacek Marciniec, ks Mariusz Sztaba, ks. Roman Ceglarek ks. Tomasz Żurek, ks. Krzysztof Krulik. Obecnie duszpasterzem jest ks. Maciej Oset.
Warto zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne ze wspólnoty maja możliwość przyjmowania sakramentów św. Uczestnicy jubileuszowego spotkania byli świadkami przyjęcia Komunii św. I bierzmowania przez 46-letnią Jadwigę z Krzepic.

Tradycyjnie już członkowie wspólnoty z Częstochowy i okolic gromadzą się na wspólnej Eucharystii w I i III niedzielę miesiąca w Kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi przy Alei NMP 54. o godz. 16.00. Niepełnosprawni wzbogacają ją śpiewem i grą na instrumentach muzycznych.
Śpiew to jeden z elementów przyciągający niepełnosprawnych ich rodziny i przyjaciół. Od 15 lat oprawę muzyczną przygotowuje Magdalena Krzemińska, która mówi:
"Niepełnosprawni uczą mnie pokory w stosunku do życia. Dziękuję Bogu, że mam zdrowe dzieci. Przez kontakt z niepełnosprawnymi mogę się uczyć od nich dużej wiary.
Wspólnota przynosi duże owoce dla Kościoła. To ludzie modlitwy, która jest filarem dla mnie i całego Kościoła"

Swoją drogą z "Betel" podzielił się bp. Antoni Długosz: "Czuje wdzięczność Bogu, że te spotkania niepełnosprawnych rozwijają się coraz bardziej, że jest ciągła potrzeba opieki duszpasterskiej dla nich.
Staramy się przede wszystkim otworzyć tym dzieciom możliwość kontaktu z Jezusem przez sakramenty święte, a także stworzyć okazje do przeżycia Eucharystii. Cieszę się, że dzieło rozpoczęte 15 lat temu w Kościele rektorackim, dziś rozszerzyło się na wiele miast naszej diecezji".
W kościele Częstochowskim wspólnota zajmuje jedno z ważniejszych miejsc.Uczy otwierać się w szczególny sposób na człowieka niesamodzielnego, będącego w potrzebie.
Przykładem jest niewątpliwie rodzina Szydłowskich z Częstochowy. Pani Agata ze swoją córką przychodzi zawsze na spotkania: "Chodzę nie dlatego, że musze, ale chcę. Czuje się na tych spotkaniach ogromne serce. Moja zdrowa córka Ola przez trwanie we wspólnocie dużo czerpie, jednocześnie dając. Jesteśmy tu po to, by dawać i otrzymywać miłość."

Podsumowaniem obchodów niech będą słowa bp. Antoniego Długosza
"Mimo upływu czasu, pokoleń, pozostaje otwartość zdrowych duszpasterzy, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, sympatyków na służbę człowiekowi. Człowiek specjalnej troski jest nie tylko darem dla ludzi zdrowych ale i zadaniem".

Dołącz do nas

Msza św.
Kościół Rektoracki, Częstochowa
I niedziela, godz. 16:00
III niedziela, godz. 16:00

Koordynatorzy

Dorota Miłkowska

Maria Górecka

Wspólnoty Spotkania

Koordynator Generalny
Wspólnot Spotkania

Alicja Bednarek
504 921 221