Pomóc spotkać sie ludziom

Ks. Maciej Oset
Ks. Krzysztof Krulik
Niedziela Częstochowska 49/2003

2018-04-27 14:15:47

W dniach 27-28 października w Głogowie odbyła się Krajowa Konferencja Diecezjalnych Duszpasterzy Osób Niepełnosprawnych pt. Umiłować Chrystusa we wspólnocie z niepełnosprawnymi.
Pojechaliśmy do domu "Uzdrowienie Chorych" im. Jana Pawła II, gdzie uczyliśmy się jak pomagać niepełnosprawnym. Była Eucharystia z udziałem niepełnosprawnych oraz wiele wykładów i rozmów.
Podczas konferencji padło wiele ważnych słów, między innymi: jak pomagać, jak organizować życie religijne dla osób niepełnosprawnych; jak pomóc w spotkaniu się ludzi chorych z wolontariuszami.
Największe wrażenie zrobiło na nas spotkanie z aktorką Anną Dymną. Nie wiedzieliśmy, że pomaga ona osobom cierpiącym. Już na samym początku Pani Dymna podkreśliła, że wciąż uczy się od ludzi niepełnosprawnych kontaktu z drugim człowiekiem. Mama powtarzała jej często: "Pamiętaj, że na świecie nie jesteś sama".
Wracaliśmy do swoich parafii szczęśliwi i ubogaceni. Wiemy dziś jeszcze dobitniej i silniej, że można jeszcze wiele dobra uczynić dla ludzi niepełnosprawnych. Jednak aby tak się stało, potrzebne są: integracja, wolontariat, sprzyjające niepełnosprawnym ustawy państwowe i, oczywiście, przychylni ludzie. Ale najbardziej, kiedy wszystko się zmienia i ewoluuje, potrzebna jest obecność Jezusa, który sam cierpiał.

Dołącz do nas

Msza św.
Kościół Rektoracki, Częstochowa
I niedziela, godz. 16:00
III niedziela, godz. 16:00

Koordynatorzy

Dorota Miłkowska

Maria Górecka

Wspólnoty Spotkania

Koordynator Generalny
Wspólnot Spotkania

Alicja Bednarek
504 921 221