Jubileusz Betel

Tadeusz Tarnowski
Niedziela Częstochowska 51/2012, str. 2

2018-04-27 14:15:47

To musiało dziać się w pierwszą niedzielę października 1988 r. o godz. 16. Do Mszy św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi wychodzi ks. Antoni Długosz. Uczestniczy w niej ok. 30 osób, niepełnosprawnych dzieci, najczęściej z zespołem Downa i mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzice. Msza św. kończy się błogosławieństwem i zaproszeniem na kolejną za miesiąc. Taki był jednocześnie koniec i początek. Koniec starań podjętych prawie rok wcześniej przez rodziców opiekujących się swoimi niesprawnymi dziećmi, starań, na które odpowiedział właśnie ks. Antoni Długosz. Początek, bo po pierwszym spotkaniu, przyszły następne. I tak stopniowo, powoli, przez wiele lat, aż do chwili obecnej rozwijała się i trwała wspólnota.
W 1990 r. pierwsze dzieci niepełnosprawne przystąpiły we wspólnocie do I Komunii św. Cztery lata później już bp Antoni Długosz udzielił po raz pierwszy sakramentu bierzmowania. Osoby niepełnosprawne znalazły swoje pełne, na ich możliwości, miejsce w Kościele.
Latem 1995 r. duszpasterzem wspólnoty został ks. Jacek Marciniec. W maju roku 1997 dołączyliśmy się do, równolegle działającej, wspólnoty BETEL, wówczas rozpoczęły się spotkania także w trzecią niedzielę miesiąca. Później nazwaliśmy się Wspólnotą Dzieci Bożych im. Jana Pawła II.
Kolejnym duszpasterzem został ks. Mariusz Sztaba. Obaj duszpasterze byli także mocno związani z BETEL, który prowadził kilka Wspólnot Życia, opiekując się niepełnosprawnymi sierotami społecznymi. Mieliśmy jeszcze kilku innych duszpasterzy, którzy kończyli u nas swą służbę, przejmując inne obowiązki w kościele w Polsce, a także w świecie.
Obecnie wspólnocie duszpasterzują: ks. Krzysztof Krulik i ks. Adam Banach. Przez cały czas czujemy także nad sobą opiekuńczą dłoń bp. Antoniego Długosza. W 1997 r. ustanowiono świeckie kierownictwo wspólnoty w postaci jej koordynatorów, pomagające duszpasterzom, odpowiadające za przygotowanie różnorodnych imprez okolicznościowych, integrujących członków wspólnoty – spotkania Mikołajowego, balu karnawałowego, majówek, rekolekcji itp.
Wspólnoty podobne do naszej działają w federacji wspólnot spotkań BETEL w Wieluniu, Radomsku, Działoszynie, Myszkowie i Krzepicach. Aby wspólnota działała w miarę sprawnie i skutecznie, potrzebuje pomocy wielu osób zarówno świeckich, jak i spośród kleru. Takimi naszymi pomocnikami są: ks. inf. Marian Mikołajczyk, siostry zakrystianki, siostry z domu zakonnego Sióstr Nazaretanek, ks. rektor Andrzej Przybylski i alumni z WSD, pracownicy „Niedzieli”, dyrekcja IV LO, Magdalena Krzemińska prowadząca śpiew podczas Mszy św. i wielu, wielu innych.
Za najważniejszą cechę naszej wspólnoty uważam jej otwartość, natomiast głównym celem, poza uczestnictwem w spotkaniach eucharystycznych, jest przygotowanie dzieci, a czasem i starszych osób do przyjęcia sakramentów.
Na początku niniejszego tekstu wspomniałem rok powstania wspólnoty. Obecnie mamy rok 2012. Zatem wspólnota weszła w 25. rok istnienia i pracy. Rok ten nazwaliśmy Rokiem Jubileuszowym wspólnoty i chcemy, by w szczególny sposób wyróżniał się spośród dotychczasowych. Rok Jubileuszowy rozpoczęła Eucharystia sprawowana 30 września przez abp. seniora Stanisława Nowaka. Planujemy jego zakończenie także Eucharystią sprawowaną przez abp. Wacława Depo we wrześniu roku przyszłego. Zaprosimy do spotkań eucharystycznych obu biskupów pomocniczych archidiecezji oraz naszych byłych duszpasterzy. Wierzymy, że wspólnota niesie jej członkom, ale i Kościołowi, wiele pozytywnych wartości; bez tej wiary nie istniałaby już tyle lat.

Dołącz do nas

Msza św.
Kościół Rektoracki, Częstochowa
I niedziela, godz. 16:00
III niedziela, godz. 16:00

Koordynatorzy

Dorota Miłkowska

Maria Górecka

Wspólnoty Spotkania

Koordynator Generalny
Wspólnot Spotkania

Alicja Bednarek
504 921 221